Polystyrenové výrobky styro EPS neobsahují retardér hoření HBCD

styro EPS-kompozice-Garance

03.06.2016

Polystyrenové výrobky styro EPS neobsahují retardér hoření HBCD.

Styrotrade, a.s. jakožto přední výrobce EPS izolací v České republice deklaruje, že ve svých závodech zpracovává pouze vstupní surovinu, která neobsahuje retardér hoření HBCD (Hexabromocyklododekan ), ale jiné typy retardéru hoření splňující veškeré legislativní nároky EU. Výrobní surovina je nakupována pouze od předních evropských výrobců splňující kvalitativní a legislativní nároky na zdravotní nezávadnost. Izolační desky z pěnového polystyrenu neobsahující HBCD jsou značeny rotačním razítkem, ve kterém je jméno výrobce ohraničeno dvěma pruhy.

Polystyrenové výrobky určené k izolaci staveb se vyrábí pouze z EPS ve samozhášecím provedení, které obsahuje zpomalovače hoření. Samozhášivé typy EPS je obtížnější zapálit a podstatně se snižuje rychlost šíření plamene při požáru. Pomocí zpomalovače hoření dosahuje EPS snížení rizika vznícení a nízkou pravděpodobnost šíření požáru. Nicméně nejlepším způsobem, jak zabránit šíření požáru, je použít vhodnou ochranu jakékoliv izolace před jakýmkoli zdrojem vznícení. Žádný izolační materiál by se neměl používat odkrytý, a to nejen kvůli požární odolnosti, ale také kvůli mechanickým a dlouhodobým izolačním vlastnostem.

Výhodou EPS izolace na vaší stavbě je její dlouhá životnost, neměnné charakterové vlastnosti, nenasákavost, zachování stejné tepelné izolace, snadná zpracovatelnost, pevnost v tlaku a následná snadná recyklace.

Jako jediný výrobce EPS v České republice garantujeme 50 let stálosti užitných vlastností u výrobků EPS 100 a 150.


 
 
 
 
Partnerství více více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.