Nová zelená úsporám

 
 
Nova zelena usporam logo  male

O programu

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014.

 

 

Základní členění Programu
Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů  

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření  

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

Kdo může žádat o podporu

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.

Cíle Programu 

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu.
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. Zápis do seznamů je bezplatný.

 

 

 
 
Styrogroup, partnerství více více
Copyright © 2019 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.