Systémové desky pro podlahové vytápění

styrodeska transparent

Styrodeska je systémová deska z pěnového polystyrenu s přípravou pro vkládání trubek teplovodního podlahového topení. Tato deska je vyráběna stejným způsobem jako perimetrické a soklové desky. Desky se vypěnují do speciálních forem.

Styrodeska je opatřena speciálním rastrem s nopy, tento rastr umožňuje ukládání topného podlahového systému v roztečích 75mm. Nopy na desce nám slouží k rychlému uložení a zafixování topných hadic. 
Boční strany Styrodesky jsou opatřeny zámky o šířce 20mm, které zamezují průniku energie (tepla) do spodních vrstev podlahy a její skladby. Styrodeska je vyráběna s pěnového polystyrénu styro EPS 200s, který umožňuje vyšší zatížení v tlaku.

Součinitel tepelné vodivosti lambda je 0,034 [W/m2.K] 
Sytrodeska: rozměry desky: 1200 x 600 x 50 mm. Prostor mezi rastry 46mm. Rozměr výšky desky je 20mm deska a 30mm vysoké nopy, tedy celkově je Styrodeska vysoká (tlustá) 50mm.


 
 
 
 
 
Styrogroup, partnership more more
Copyright © 2022 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.