Synthos XPS Prime G 25 L

SVT 4668

Synthos XPS Prime G 25 L je moderní izolační výrobek vyvinutý s ohledem na ekologii. Jeho moderní formule vychází z bílé desky Synthos XPS, která je oceňovaná klienty v mnoha zemích. Nový XPS PRIME vymezuje další standardy na trhu, díky zvýšeným tepelně izolačním vlastnostem a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Charakteristický stříbřitý povrch desek XPS PRIME je výsledkem jedinečné technologie, díky níž má výrobek lepší technické vlastnosti. Podstatou nového PRIME jsou dva základní předpoklady: zavést výrobek vyznačující se zvýšenými tepelně izolačními vlastnostmi a zároveň dodržet mimořádnou péči o životní prostředí během celého procesu výroby a následného užívání. Proto má Synthos XPS PRIME symbol GREEN LAMBDA, který je vyjádřením snahy SYNTHOS nabízet inovační řešení ulehčující život bez negativních následků pro životní prostředí.

 

DRUH POUŽITÍ:

· Obvodová izolace stěn a podlah

· Podlahy

· Vícevrstvá zeď

· Tepelné mosty

· Podezdívky

· Okenní a dveřní stavební otvory

 

Carakteristika desky:

Hrana: polodrážka (L)

Povrch: hladký

Namáhání tlakem při relativní deformaci 10% (kPa): ≥ 250

Součinitel tepelné vodivosti D (W/m.K): ≤ 0,033

Tepelný odpor RD (m2.K/W) ≥ 0,80

Rozměr (mm) : 1250x600

Hrana: polodrážka

Povrch: hladký

 

Ke stažení

 
Název Obj. číslo Balení
(m2)
Balík
(ks)
Rozměr
(mm)
Tepelný odpor
(m2K/W)
Synthos XPS Prime G 25 L/30 811 300 030 10,5 14 1250 0,8
 

Obvodová izolace

Obvodová izolace tepelně izoluje budovu zvenčí v prostoru pod úrovní terénu a zároveň chrání vrstvu hydroizolace
proti vodě a před mechanickým poškozením. Parametry desek XPS PRIME umožňují je použít k izolaci
stěn sklepů, základových desek a stěn v podmínkách přímého kontaktu se zemí a v místě výskytu spodních vod.

 

Obrácené střechy

Izolace střech s obráceným pořadím vrstev, u nichž se tepelná izolace nachází na těsnící vrstvě, má řadu
přednosti, zejména co se týče zajištění optimální teploty při izolace proti vodě, dále její ochrany před poškozením
a při zvýšení trvanlivosti celé střechy. Střechu s touto konstrukcí je možné pokrýt štěrkem nebo
vrstvou zeleně, lze ji využít rovněž jako parkoviště nebo pochozí terasu.

 

Izolace podlah

Desky XPS PRIME se díky své vnitřní konstrukci vyznačují vysokou pevností v tlaku a jsou vhodné zejména
k tepelné izolaci podlah. K izolaci podlah vystavených vysokým zátěžím, jako jsou garáže pro těžká vozidla,
sklady apod., se pak doporučuje použít desky XPS PRIME 50 a XPS PRIME 70.

 

Izolace vícevrstvé zdi

Použití XPS PRIME mezi dvěma vrstvami zdi výrazně zvyšuje jejich termoizolační vlastnosti. Ty ve spojení se
snadným zpracováním zajistí rychlou a snadnou montáž. Uložení desek do jedné spojité vrstvy minimalizuje
vznik tepelných mostů.

 

Izolace tepelných mostů

Účinné odizolování budovy vyžaduje věnovat zvláštní pozornost místům, v nichž se vytvářejí tepelné mosty
a dochází k rychlému ochlazování (věnce, podezdívky, betonové prvky zdí, rohy, spoje stěn). Pro tyto účely
se doporučuje použít desky XPS PRIME 30 a XPS PRIME 30-IR se speciálně profilovaným, lisovaným povrchem,
který umožňuje dosáhnout vyšší přilnavosti.

 

Tepelná izolace silnic, železničních tratí a letišť

Díky specifickým vlastnostem desek XPS PRIME spojeným s mechanickou pevností, odolností
proti zamrzání a rozmrzání spolu s nepatrnou nasákavostí nacházejí tyto desky uplatnění při výstavbě
silnic, mostů, železničních tratí a letišť.

 
 
Partnerství více více
Copyright © 2020 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.