Historie

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2003 2000 1998 1997 1996 1994 1991 1990


2013

V srpnu dochází ke změně akcionářské struktury ve všech společnostech, když všechny společnosti skupiny ovládá syn původních zakladatelů pan David Urban.

2012

V polovině roku společnosti podepisují novou smlouvu o syndikovaném úvěru již bez Raiffeisen BANK.

Zřejmě z důvodu teprve doběhnuvších dopadů krize započaté v roce 2009 se společnosti Styrotrade a Styroprofile (vystupující pod Styrogroup) potýkají, jako celé stavebnictví, s recesí, avšak Styrogroup se daří udržet objemy na úrovni předcházejících let.

2011

Společnosti Styrotrade a Styroprofile upevňují pozice na českém trhu, Styroprofile posiluje exportu výrobků do Evropy a Styroprofile SK s.r.o. je rozšířen o třetí prodejní sklad v Trnavě.

2010

Společnost stabilizuje své finanční toky a zajišťuje stabilní financování skupiny společností Styro.

Styroprofile SK s.r.o. rozšiřuje svoji obchodní síť o druhý prodejní sklad - v Prešově.

2009

Pokračuje tlak bank směřující téměř k likvidaci společností, přesto majitelé rozhodují za pomoci dotačních titulů pro Moravskoslezský region o rozšiřování výrobní kapacity Styroprofile a.s., narůstá tak počet zaměstnanců z dvaceti na sto dvacet a společnost rozšiřuje výrobu o projekt na výrobu plastových profilů. V době nejvyššího tlaku bank se pak Styroprofile a.s. stal nejkomplexnější výrobní firmou se stavebními profily v České republice (hliníkové, plastové a ocelové pozinkované profily). Majitelé se rozhodují založit obchodní společnost Styroprofile SK s.r.o. pro zajištění obchodování na Slovensku.

2008

Vznik společnosti Styroprofile a.s. s cílem získat akvizicí společnosti se zaměřením na výrobu a prodej technologií a stavebních profilů (K – profil,a.s., K form press, s.r.o., a Josef Koutecký)

Založení odštěpného závodu Styroprofile a.s. v Bruntále.

Počátek Světové finanční krize vyvolal paniku ve financujících bankách a společnosti Styrotrade a Styroprofile čelí, již podruhé v historii, tlaku bank na splacení úvěrové angažovanosti. Finanční krize ohrožuje všechny, trh se zmítá mezi negativistickými prognózami - ohroženi jsou jak dodavatelé, tak i odběratelé.

2007

Společnost dokončuje stavbu třetí haly v Čakovičkách a pokračuje v dynamickém rozvoji – zahajuje výstavbu nového výrobního závodu v Rýmařově, tzv. na zelené louce.

Společnost realizovanými investicemi získává výrobní kapacitu navýšenou na 600 tis. m3 v Čakovičkách a nově 400 tis. m3 v Rýmařově.

Společnost zavádí firemní SAP

2006

Společnost realizuje stavbu třetí haly v Čakovičkách

2004

Společnost realizuje stavbu druhé haly v Čakovičkách

2003

Bouře v českém bankovnictví nakonec vyústila i v nesplácení úvěru a v podstatě v konkursní postavení firem Polymex.

Styrotrade, s.r.o. kupuje pohledávku POLYMEX v.o.s. a Polymex - polystyren a.s. od skupiny EC Group a přebírá kontrolu nad výrobním závodem v Čakovičkách. Začínají se psát novodobé dějiny výroby polystyrenu nejen v Čakovičkách. Společnost Styrotrade skrývá v sobě mladé dynamické vedení společnosti, rychle se orientuje na trhu a začíná období agresivního investování do rozvoje podniku

2000

Nucená správa IPB

Založen Styrotrade s.r.o.

1998

Doba je plná překotných událostí, některé banky v ČR se dostávají pod nucenou správu, mezi nimi je i IPB, kde společnost čerpá své úvěry.

1997

Na jedné z nejmodernějších výrobních technologií v ČR byla na jaře r. 1997 spuštěna výroba pěnového polystyrenu s plánovanou výrobní kapacitou 120 tis m3 ročně. Rok 1997 byl mezníkem, kdy se ze zpracovatele a významného zákazníka stávajících výrobců EPS bloků mění společnost na soběstačného výrobce.

1996

Rozvoj výroby si vynutil založení akciové společnosti Polymex - polystyren a.s., společnost kupuje pozemek pro stavbu současného výrobního závodu v Čakovičkách

Započata stavba závodu Čakovičky (1. Výrobní hala) s úvěrem 60 mil. CZK od IPB

1994

Nákup prvního nákladního auta zn. AVIA

1991

Nedostatek výrobní kapacity nutí k nákupu nemovitosti a výroba se přesouvá do místního sálu za hostinec, ze kterého se v budoucnu stává podniková prodejna POLYMEXu.

Nové výrobní místo bylo již vybaveno řezacím strojem Foamline (tehdy jediným svého druhu v republice) a v sortimentu výroby jsou EPS desky, ozdobné lišty, izolace na vodovodní potrubí, řezání profilů ve 2D, později i 3D rozměru

Významnými zakázkami pro společnost tehdy byla např. výroba izolačních skruží pro Jadernou elektrárnu Temelín nebo například výroba kulis pro muzikál Dracula. Hlavním odběratelem je firma Ekoplastik.

1990

V Čakovičkách (mezi Prahou a Neratovicemi) založena rodiči současného majitele obchodní společnost POLYMEX v.o.s., zabývající se zpracováním pěnového polystyrenu

Výroba probíhá v místní stodole na 90 m2 (jednalo se pouze o řezání bloků)

Společnost pořizuje první stroj (řezačku na desky), kterou získala od společnosti Teplotechna směnnou za váhově stejné množství železného šrotu.

 
 
 
Partnerství více více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.