MDZ – montážní deska do zateplení

Navod 01

Slouží k instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Není určena pro montáž satelitních antén a jiných velkoplošných prvků. Montážní deska umožnuje montáž při tloušťce zateplovací vrstvy 50–200 mm.

Plocha pro montáž zařízení je 120 x 120 mm. Součástí balení jsou hmoždinky, polystyrenový válec, vruty pro připevnění nosiče ke stěně a šrouby pro montáž desky.


Rozměr: 120 x 120 x 200 mm
Materiál: samozhášivý bezhalogenový PP
Teplotní odolnost: od -25 do +60 şC
Nosnost: max. 4 kg

Návod na montáž

  • Před montáží je nutné seříznout nosič včetně vložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy
  • Nosič se připevní ke stěně pomocí vrutu a hmoždinek dle typu zdiva. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev
  • Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace
  • Pomocí 4 šroubů (součást balení) se k nosiči připevní deska, na které se provede finální montáž

 
 
 
 
 
Partnerství více více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.