Garance 50 let

preview 01

Posunujeme laťku kvality

Zateplujte střechy, stropy a podlahy s garancí 50 let stálosti užitných vlastností

Neustálou modernizací výroby, důslednou kontrolou a zkoušením našich výrobků stále posouváme laťku kvality. Výrobky styro EPS 100 a styro EPS 150 prošly náročnými dlouhodobými zkouškami, díky kterým Vám můžeme garantovat 50letou stálost vlastností těchto tepelně izolačních výrobků.

Naše výrobky styro EPS 100 a styro EPS 150 získaly unikátní evropský certifikát na 50 let stálosti užitných vlastností. Polystyrenové desky se vyznačují stálostí pevnosti v tlaku a neměnným součinitelem tepelné vodivosti. Jsou určeny pro zateplení střech, stropů a podlah.

 

GARANTUJEME KVALITU CO TRVÁ

img2

Certifikovaná stálost vlastností:

  • Součinitel tepelné vodivosti
  • Pevnost v tlaku při 10% stlačení
  • Pevnost v tahu
  • Rozměrová stabilita

Garance 50 leté stálosti vlastností výrobků styro EPS 100  a styro EPS 150  je podložena zkouškami akreditované zkušební laboratoře Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společností, s.r.o. v rámci výzkumného projektu „Vliv stárnutí na užitné vlastnosti tepelně izolačních desek z EPS styro EPS 100  a EPS styro EPS 150  výrobce Styrotrade, a.s.“

Z výsledků souboru zkoušek a zjištění certifikačního orgánu s využitím ČSN EN 13163,ed.2 a ČSN 73 0540-3 lze usoudit, že výrobek při správném návrhu a provedení stavební konstrukce a provozování stavby splňující technické požadavky na stavby, vykazuje po dobu minimální životnosti stavby 50 let, stálost užitných vlastností, charakterizující úroveň tepelné ochrany stavby a stability konstrukce pod zatížením a tepelnou izolací z certifikovaného výrobku, zatížené kombinovaným působením vody a opakovaným zmrazováním a rozmrazováním.

Certifikát byl vydán na základě výsledků zkoušek simulace umělé stárnutí a změny užitných mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností certifikovaného výrobku při kombinovaném cyklickém působení vody a 300 cyklech zmrazování a rozmrazování.

Použití certifikovaných výrobků:

styro EPS 100

  • Tepelná izolace bězně zatížených podlah
  • Tepelná izolace běžně zatížených plochých střech

styro EPS 150

  • Tepelná izolace vysoce zatížených podlah
  • Tepelná izolace zatížených plochých střech
  • Tepelná izolace nad krokvemi šikmých střech

Pro více informací kontaktujte svého obchodníka:


 
 
 

Ke stažení

Leták Garance_2015.pdf Leták Garance_2015.pdf (pdf, 418 KB) Certifikát_Garance 50let_styro EPS 100 (pdf, 738 KB)
Certifikát_Garance 50let_styro EPS 150 (pdf, 544 KB)
 
 
 
Partnerství více více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.