SVT kódy - Nová zelená úsporám

Nova zelena usporam logo

10.08.2013

Pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám 2013 je důležité, aby byly nainstalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT).

Seznam výrobků a technologií (SVT) je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje výrobky, materiály a technologie splňující legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. Cílem je zajistit standard kvality výrobků zapojených do Programu a poskytnout potenciálnímu žadateli efektivní nástroj pro vyhledání a porovnání parametrů jednotlivých výrobků. SVT kódy používané v původním programu Zelená úsporám nejsou akceptovány a všechny výrobky je třeba zaregistrovat pro dotační program Nová zelená úsporám znovu - výrobky získají nové SVT kódy.

www.nzu2013.cz

 

Ke stažení

 
 
Partnerství více více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.